Preduzeće za stručno tehničke usluge u zaštiti od požara

Preduzeće za stručno tehničke usluge u zaštiti od požara

 

    Želimo vas upoznati kroz ovaj sajt sa pojedinim delatnostima Preduzeća za stručne usluge u oblasti zaštite "VATROCENTAR" d.o.o. Beograd, ul. Borivoja Stevanovića br.55, tel. 011/688-74-34 ; ; 064/1 330-220 ; 063/7-2222-97.

   Preduzeće "VATROCENTAR" d.o.o .u cilju unapređenja i usavršavanja sistema zaštite, u saradnji sa  brojnim stručnim institucijama neposredno organizuje i izvršava aktivnosti koje su od značaja za bezbednost rada i zaštitu radnika. Koristeći se iskustvima stečenim u dosadašnjim aktivnostima u pogledu zaštite u zemlji kao i praćenjem važećih propisa u vodećim industrijskim zemljama u svetu nudimo vam sledeće usluge u oblasti zaštite: 

                         PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

 

   U okviru protivpožarne zaštite pružamo sledeće usluge:

 

   - Postavljanje, opravka, održavanje i kontrolno ispitivanje

     hidrantske instalcije za gašenje požara,

   - Postavljanje, punjenje, servisiranje, kontrolno ispitivanje na 

     HVP  mobilne protivpožarne opreme (vatrogasni aparati),     

   - Kontrola tehničke ispravnosti i popravka sistema za ručnu i

     automatsku dojavu požara,

   - Kontrola tehničke ispravnosti i popravka stabilnih sistema za

     gašenje požara,

   - Kontrola ispravnosti i provera izdržljivosti vatrogasnih creva 

     sa pripadajućom opremom – armaturom naHVP (Hladni vodeni   

     pritisak),

        - Nabavka , doprema i montaža mobilne vatrogasne opreme i

          sredstava za gašenje požara kao I zaštitne opreme,

        - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite

          od požara ( planovi zaštite od požara, elaborati zaštite od

          požara, projekti mobilne protivpožarne zaštite, izrada analize    

          stanja protivpožarne zaštite sa merama sanacije, izrada pravila

          zaštite od požara i dr.),

        -  Obuka zaposlenih radnika sa proverom znanja iz oblasti zaštite

           od požara,       

                      

                          ZAŠTITA NA RADU - PREVENTIVA    

        U okviru preventivnih mera zatšite na radu pružamo sledeće usluge:

   - Preventivna merenja električnih veličina ( gromobransko i zaštitno uzemljenje ),

   - Pružanje usluge referenta zaštite od požara.  

   Za gore navedene poslove u oblasti zaštite posedujemo sva neophodna rešenja nadležnih Ministarstava.

ADRESA

Borivoja Stevanovića 55

SERVIS

Vojvode Vlahovića 3b

11010 Beograd

Voždovac

KONTAKT:

Telefon:

011/688-74-34

064/1-330-220

063/7-2222-97

Fax:

011/688-74-34

E-mail:

info@vatrocentar.rs

office@vatrocentar.rs

Text Box:  VATROCENTAR d.o.o.

POČETNA